Kære alle,

Vi håber at i allerede har hørt den den gode nyhed at DIKU får lov at beholde kantinen i 1 til 3 år endnu. I sammenhæng med det, har vi i kantinebestyrelsen besluttet os at afholde et (lukket) strategimøde i det nærmeste fremtid.

Vi vil gerne høre om i, vores kære brugere, har nogen interessante forslag til hvordan vi kunne forbedre køkkenfaciliteterne, studiemiljøet, m.m. Vi ønsker ikke mindre brugerønsker, såsom makrel i buffeten, den slags har sit sted andetsteds her på DIKU Q&A; men hellere velovervejede ønsker af en vis størrelsesorden, f.eks. "en ny ølautomat".

Med Venlig Hilsen, K@ntinebestyrelsen.

This question is marked "community wiki".

asked 27 Nov '12, 21:42

oleks's gravatar image

oleks ♦♦
5201617
accept rate: 41%

wikified 28 Nov '12, 17:44

Daniel%20Egeberg's gravatar image

Daniel Egeberg ♦♦
4514


Her er nogle forslag til dagsordenen (bemærk at den er markeret som community wiki):

 • Indkøb af ny ølautomat.
 • Online amanda.
 • Rengøringstøzer (skal der gøres oftere rent?)
 • Kopper (vi skal have nye sponsorer).

Hvis ikke det afklares inden mødet:

 • Mere lys i kantinen.
 • Mulighed for at slukke lyset i kantinen.
 • Mere stabil strøm i kantinen.
 • Vandvarmeren er ofte i stykker.
link
This answer is marked "community wiki".

answered 27 Nov '12, 21:45

oleks's gravatar image

oleks ♦♦
5201617
accept rate: 41%

edited 27 Nov '12, 21:55

Generelt synes jeg at kantinen er ret ulækker hygiejnemæssigt, så alle initiativer der gør køkkenet nemmere at holde rent vil jeg sætte pris på. F.eks. kunne jeg godt tænke mig at karkludene blev skiftet oftere, man har det næsten som om at det gør mere skade end gavne at benytte dem. De bør helst skiftes dagligt -- det undrer mig desuden at de er låst inde så brugerne ikke selv kan skifte dem når de er blevet ulækre.

 • Desuden efterlyser jeg ligesom Troels et klarere regelsæt, så man f.eks. ved præcis hvornår det er tilladt for en alm. bruger at smide noget gammelt mad ud.

 • Drop alle bøgerne og bladene i hyggehjørnet. Der er ingen eller meget få der kigger i dem og de samler bare støv og roder.

 • Fjern den automat der alligevel ikke virker og brug pladsen på noget sjovere/mere praktisk. F.eks. kan Amanda måske flyttes så der kan blive plads til nogle krydderihylder der hvor hun står i dag. Man kunne også erstatte automaten med en SunRay terminal, en gammel arkademaskine eller noget helt andet.

Generelt savner jeg at I som bestyrelse gør kantinen til jeres egen og ikke bare driver den videre som den har kørt de seneste mange år.

link

answered 06 Dec '12, 00:08

Martin%20Dybdal's gravatar image

Martin Dybdal ♦♦
1.1k123081
accept rate: 69%

En opdatering af den illustrerede kantinemanual. Dokumentationen til vores elskede værested er aldeles uddateret, og for mit vedkommende er jeg ofte usikker på hvordan jeg bør gebærde mig. Der er jo ikke engang syrlinger i automaterne længere!

link

answered 05 Dec '12, 22:29

Troels%20Henriksen's gravatar image

Troels Henri... ♦
552110
accept rate: 66%

-3

Jeg ved godt, at pladsen er trang, men jeg vil blot foreslå:

 • Et bordfodboldbord

Der er jo et bord på Caféen?, men det ville være rart at kunne spille uden at skulle være afhængig af, om C? er åben eller ej. Ligeledes er der jo det nye tiltag med en intern bordfodboldturnering mellem fagene på nat.fak. (eller hvad man nu kalder det?), hvorfor det ligeledes ville være rart at kunne spille/træne lidt i pauserne mellem undervisningen o.lign. samt at skulle undgå at kæmpe om bordet på C? med de andre turneringshold. Spørgsmålet er jo så bare, om datalogi-holdet i stedet burde skrive en ansøgning til studiemiljøpuljen, men et sådan bord ville jo gøre mest gavn for hele datalogi, hvis det var placeret let tilgængeligt i f.eks. kantinen.

link

answered 28 Nov '12, 22:22

ShaggO's gravatar image

ShaggO
2251
accept rate: 85%

Jeg er super fan af bordfodbold, men jeg tror hurtigt det ville kunne komme til at larme. Der er i forvejen problemer med støj i kantinen i hverdagene. Hvis der skal anskaffes et bordfodboldbord tvivler jeg på at det ville få lov at stå i kantinen.

(29 Nov '12, 00:01) ptrf ptrf's gravatar image

God pointe. Kan være jeg lige skal hive fat i de andre bordfodboldspillere og høre, om vi skal få stykket en ansøgning sammen, hvis vi ellers kan finde et eller andet sted at stille et bord. Måske lige uden for kantinen mod syd-fløjen, da dette område af trappe-delen ikke rigtig bliver benyttet til det store. Men det skal nok lige diskuteres med DIKUs ledelse/drift/hvem end der står for den slags.

(29 Nov '12, 00:17) ShaggO ShaggO's gravatar image
1

Jeg har svært ved at se et sted hvor man kunne placere et bordfodboldbord så brandvæsenet ikke vil brokke sig. Måske uden for Lille-UP1? Men det vil så genere alle forelæsninger derinde..

(05 Dec '12, 23:35) Martin Dybdal ♦♦ Martin%20Dybdal's gravatar image
Your answer
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

 • *italic* or _italic_
 • **bold** or __bold__
 • link:[text](http://url.com/ "title")
 • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
 • numbered list: 1. Foo 2. Bar
 • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
 • basic HTML tags are also supported

Tags:

×121
×17

Asked: 27 Nov '12, 21:42

Seen: 1,099 times

Last updated: 06 Dec '12, 00:08

powered by OSQA